Veredeling

Gedetailleerd inzicht op plantniveau en het vermijden van gewasrisico’s zijn erg belangrijk. De drone maakt opnames van de gewassen per proefveld, in de kas of buiten. De opnames hebben een erg hoge beeldkwaliteit. Naar keuze kan ‘ruw’ beeldmateriaal of door Artificial Intelligence software geanalyseerde data geleverd worden. 


Opkweek

Snel inzicht, het vermijden van risico’s en het samenstellen van uniforme partijen zijn erg belangrijk in de productie van jonge planten. De drone maakt opnames van de gewassen per kap of zelfs per vak. Interessante toepassingen zijn: kiemplanttelling, kwaliteitscontrole, algehele gewasmonitoring en vaststellen van het afleverstadium en -moment.


Potplanten

Snel inzicht, het vermijden van risico’s en het samenstellen van uniforme partijen zijn erg belangrijk in de productie van potplanten. De drone maakt opnames van de gewassen per kap of zelfs per vak. Interessante toepassingen zijn: kiemplanttelling, algehele gewasmonitoring en vaststellen van het afleverstadium en -moment.


Groenten

Door het kleine formaat van de drone veroorzaakt deze weinig turbulentie boven jonge planten. Tussen gewasrijen vliegen is ook mogelijk in de nabije toekomst. Diverse toepassingen zijn in ontwikkeling zoals gewasmonitoring of oogstvoorspelling in vruchtgroentegewassen.